1. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 2. rävar

  rävar är flera olika släkten hunddjur.
 3. joniserande strålning

  joniserande strålning är strålning som kan slå loss elektroner ur atomer eller molekyler och på så sätt göra om dessa till joner.
 4. hud

  hud är ett organ som människan och andra djur har ytterst på kroppen.
 5. Island

  Island är ett land i norra Atlanten.

 6. råolja

  råolja är den olja som pumpas upp ur marken eller från havsbottnen.
 7. artär

  artär, eller pulsåder, kallas ett blodkärl som leder blod bort från hjärtat.
 8. gammastrålning

  gammastrålning är strålning som sänds ut från vissa radioaktiva material.
 9. Triceratops

  Triceratops är ett släkte noshornsdinosaurier som levde för 68–66 miljoner år sedan.

 10. destillation

  destillation är en teknik för att åtskilja olika vätskor i en blandning.