1. tolvfingertarm

  tolvfingertarm är den första delen av tunntarmen.
 2. magsäck

  magsäck är den säck i magen dit maten kommer när man har svalt den och den har gått genom matstrupen.
 3. bukspottkörtel

  bukspottkörtel är en körtel i bukhålan.
 4. tunntarm

  tunntarm är den delen av tarmkanalen som sitter mellan magsäcken och tjocktarmen.

 5. gallblåsa

  gallblåsa är en blåsa som samlar upp galla från levern där den bildas.
 6. magsårssjukdom

  magsårssjukdom, eller magsår, är ett sår på en slemhinna i magsäcken eller tolvfingertarmen.
 7. alkohol

  alkohol är ett kemiskt ämne som finns i öl, vin och spritdrycker.

 8. matspjälkning

  matspjälkning är när mat och dryck sönderdelas i kroppen till ämnen som cellerna kan använda för att leva och växa.