1. korona

  korona är det yttersta lagret av gas runt solen och många andra stjärnor.
 2. motocross

  motocross är en tävlingsidrott med motorcykel.

 3. biomassa

  biomassa  

 4. dynamik

  dynamik handlar om hur krafter påverkar rörelsen hos föremål.

 5. Hiroshima

  Hiroshima är en stad i Japan.
 6. effektiv ränta

  effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån, se ränta.
 7. förmörkelse

  förmörkelse innebär att vi för en tid inte ser ljuset från en lysande himlakropp.

 8. lumen

  lumen är en enhet för ljusflöde.
 9. omsättning

  omsättning är ett företags totala försäljning av varor eller tjänster under en viss period.
 10. tillväxt

  tillväxt, eller ekonomisk tillväxt, innebär att den totala produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten, ökar.