1. träl

  träl är en slav, alltså en person som någon annan äger.
 2. träldom

  träldom kallades det slaveri som fanns i Norden under järnåldern och äldre medeltid.
 3. slav

  slav är en person som någon annan äger.

 4. vikingatiden

  vikingatiden är namnet på en period i Nordens historia.
 5. ting

  ting var ett möte där fria män i ett område samlades för att diskutera och besluta om sådant som rörde alla som bodde i området.
 6. germaner

  germaner är ett namn på folk som talar germanska språk.
 7. storman

  storman var en rik och mäktig man som levde under vikingatiden och medeltiden.
 8. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 9. slaveri

  slaveri innebär att en person inte är fri utan tillhör en annan person.
 10. långhus

  långhus är ett mycket långt och ganska smalt hus med en eller flera rader stolpar i mitten.