1. profet

  profet är en person som anser att han eller hon fått i uppdrag av en gud att föra fram gudens budskap.
 2. matberoende

  matberoende innebär att man är helt fixerad vid mat.
 3. Hagar

  Hagar är en kvinna i Bibeln och Koranen.
 4. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.