1. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person.
 2. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, kallad heliga Birgitta, var en svensk författare på 1300-talet som skrev böcker om sina religiösa upplevelser.

 3. galax

  galax är detsamma som stjärnsystem.

 4. urbanisering

  urbanisering är när allt fler av ett lands eller ett områdes befolkning bor i städer. Urbanisering kan bero på befolkningstillväxt i städerna eller inflyttning till städerna. Oftast beror det på en kombination av dessa.
 5. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 6. dinosaurier

  dinosaurier är en grupp kräldjur som levde för cirka 230–66 miljoner år sedan.
 7. apostel

  apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans budskap.
 8. induskulturen

  induskulturen är ett namn på de stora städer som under bronsåldern låg kring floden Indus.

 9. konsekvens

  konsekvens betyder 'resultat' eller 'effekt'.

 10. eukaryota organismer

  eukaryota organismer  är alla livsformer som består av celler med cellkärna.