1. Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson var bara tre år gammal när han år 1319 blev vald till kung efter att hans far, hertig Erik Magnusson, mördats.
 2. Akira Kurosawa

  Akira Kurosawa var en japansk filmregissör.
 3. Tokyo

  Tokyo är Japans huvudstad och största stad.
 4. gudmor

  gudmor är en kvinna som är fadder vid dop i kyrkan och ska hjälpa den döpte att förstå den kristna tron, se fadder.
 5. gudfar

  gudfar är en man som är fadder vid dop i kyrkan och ska hjälpa den döpte att förstå den kristna tron, se fadder.
 6. Paulus

  Paulus var en av de kristna apostlarna.
 7. änglar

  änglar är andeväsen som anses stå mellan gudar och människor.
 8. apostel

  apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans budskap.
 9. Charon

  Charon är en demon i underjorden i den grekiska mytologin.
 10. övertro

  övertro kallas tro på övernaturliga väsen och magi.