1. tunntarm

  tunntarm är den delen av tarmkanalen som sitter mellan magsäcken och tjocktarmen.

 2. tunnelbana

  tunnelbana är en underjordisk järnväg.
 3. tunnel

  tunnel är en gång under jorden.
 4. cellkärna

  cellkärna är den del i alla levande celler (utom bakterieceller) där kromosomerna finns.
 5. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 6. vakuol

  vakuol [uttalas vackuå´l] är en bubbla som innehåller vätska. Den finns i celler som har cellkärna.
 7. lunga

  lunga är det organ i kroppen vi andas med.

 8. region

  region är ett stort geografiskt område i Sverige. Regionen styrs av politiker som har ansvar för sjukvård, hälsovård och kollektivtrafik. 

 9. grafit

  grafit är en form av rent kol med svart färg.
 10. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.