1. Turkiet

  Turkiet är ett land som ligger i två världsdelar.

 2. turbin

  turbin är en roterande (snurrande) motor som drivs av strömmande gas eller vätska.
 3. Turkmenistan

  Turkmenistan är ett land i Centralasien,

 4. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 5. materia

  materia är något som har en massa, det vill säga kan vägas.

 6. atom

  atom är den minsta delen av ett grundämne.

 7. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 8. elementarpartikel

  elementarpartikel är ett gemensamt namn på de minsta partiklarna som inte kan delas upp i mindre delar.
 9. Ture Sventon

  Ture Sventon är en privatdetektiv i Stockholm i böcker av Åke Holmberg.
 10. monarki

  monarki är ett styrelsesätt där en kung, drottning eller kejsare har den högsta makten.