1. atom

  atom är den minsta delen av ett grundämne.

 2. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 3. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 4. polymer

  polymer är ett material som består av ett stort antal molekyler som är hopbundna med varandra.
 5. elementarpartikel

  elementarpartikel är ett gemensamt namn på de minsta partiklarna som inte kan delas upp i mindre delar.
 6. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).
 7. dinosaurier

  dinosaurier är en grupp kräldjur som levde för cirka 230–66 miljoner år sedan.
 8. klimat

  klimat kallas den vädertyp som råder i ett visst, vanligen större, område.

 9. materia

  materia är något som har en massa, det vill säga kan vägas.

 10. hund

  hund, eller tamhund, är ett däggdjur.