1. vanlig groda

  vanlig groda är en art i djurfamiljen äkta grodor.
 2. ek

  ek är ett träd.
 3. ask

  ask är ett träd.
 4. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 5. solen

  solen är vår egen stjärna, den som planeterna i solsystemet kretsar kring.

 6. galax

  galax är detsamma som stjärnsystem.

 7. urcell

  urcell är den första tänkbara typen av cell.

 8. feminism

  feminism är en övergripande teori (förklaringsmodell) och en politisk rörelse.
 9. Merkurius

  Merkurius är den innersta av planeterna i solsystemet, alltså den som har sin bana närmast solen.
 10. getingar

  getingar är insekter som är släkt med bin, humlor och andra så kallade gaddsteklar.