1. finsk-ugriska språk

  finsk-ugriska språk är en grupp språk som talas i norra Skandinavien och österut till strax öster om Uralbergen i Ryssland och dessutom i Ungern.
 2. samiska

  samiska är det språk, eller snarare den grupp av språk, som talas av samerna i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

 3. språk

  språk är det vi använder när vi talar och skriver.

 4. Ungern

  Ungern är ett land i mellersta Europa.