1. antites

  antites är ett påstående eller en åsikt som är motsatsen till en annan åsikt eller ett annat påstående.

 2. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna är ett politiskt parti i Sverige.

 3. ironi

  ironi innebär att man säger eller skriver motsatsen till det man menar och räknar med att den som hör eller läser ska förstå detta.

 4. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.