1. upplysningen

  upplysningen är namnet på en kulturhistorisk strömning som sträcker sig från mitten av 1600-talet till slutet av 1700-talet.
 2. Uppsala

  Uppsala är centralort i Uppsala kommun i Uppland och ligger 70 kilometer norr om Stockholm.

 3. uppehållstillstånd

  uppehållstillstånd är tillstånd att få stanna i ett land som man inte är medborgare i.

 4. uppvärmning

  uppvärmning av bostäder och andra hus har förändrats mycket bara under 1900-talet.
 5. upprop

  upprop är när någon läser upp namn på personer för att kontrollera vilka som är närvarande.
 6. uppvärmning

  uppvärmning är att börja använda sina muskler och gradvis öka ansträngningen för att förbereda kroppen på träning.

 7. uppbrott

  uppbrott är något som inträffar när man lämnar en plats, och då ofta hastigt.
 8. upphovsrättslagen

  upphovsrättslagen är det vardagliga namnet på lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
 9. uppror

  uppror innebär att en grupp människor i ett land angriper regeringen eller andra styrande i landet.
 10. uppehåll

  uppehåll är ett stopp som man gör innan man fortsätter igen.