1. ursprungsbefolkning

  ursprungsbefolkning är ett annat ord för urfolk.
 2. hinduism

  hinduism är en religion som har sitt ursprung i Indien.
 3. romer

  romer är ett folk med en egen kultur och ett eget språk, romani.

 4. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.
 5. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 6. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 7. svin

  svin är ett av människans viktigaste husdjur.

 8. ränta

  ränta är en kostnad för att låna pengar.
 9. judar

  judar är ett folk som ursprungligen kommer från sydvästra Asien.
 10. replikation

  replikation är när en DNA-molekyl kopieras så att det bildas en ny likadan.