1. Reportrar utan gränser

  Reportrar utan gränser är en internationell organisation som arbetar för att öka yttrandefriheten och tryckfriheten i världen.
 2. Läkare Utan Gränser

  Läkare Utan Gränser är en internationell hjälporganisation.
 3. modig

  modig är en människa som vågar ta risker och göra något som är farligt utan att vara rädd för följderna.
 4. förskingring

  förskingring är ett brott som innebär att någon utan lov använder en annan människas pengar eller något annat värdefullt.

 5. judendom

  judendom är judarnas religion.
 6. alkov

  alkov är en avgränsad del av ett rum.
 7. månljus

  månljus är solljus som reflekterats på månen.
 8. generös

  generös är en person som inte är snål utan frikostig och givmild, en som gärna bjuder andra.
 9. suggestiv

  suggestiv är någonting som påverkar människor utan att de förstår att de blir påverkade.
 10. dråp

  dråp kallas brottet när någon dödar en annan människa utan att det för den skull är ett så allvarligt brott att det kallas mord.