1. hematit

  hematit är det vanligaste järnmalmsmineralet, alltså ett av flera mineral som finns i järnmalm.
 2. malm

  malm är en bergart eller ett mineral som finns i naturen och som innehåller så mycket av en eller flera metaller att det är lönsamt att bryta.

 3. sileshår

  sileshår är en grupp insektsätande växter.

 4. narkotika

  narkotika är kemiska ämnen som påverkar hjärnan och som man kan bli beroende av.

 5. gruva

  gruva är en plats där man bryter malm eller kol eller andra mineral.
 6. salt

  salt är ett annat ord för koksalt eller natriumklorid.

 7. geotermisk energi

  geotermisk energi är värme som funnits lagrad i berggrunden sedan jorden bildades eller som uppstår genom att radioaktiva ämnen i jordens inre faller sönder.

 8. bauxit

  bauxit är en jordart eller bergart.
 9. oljekälla

  oljekälla är en ansamling av råolja i jordskorpan som det lönar sig att utvinna.
 10. bergvärme

  bergvärme är energi i form av värme som är lagrad i berggrunden.