1. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen använder man ibland som ett uttryck om det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen på landets arbetsplatser (först och främst LO, Landsorganisationen) om man menar att de hänger ihop.
 2. D.W. Griffith

  D.W. Griffith var en amerikansk filmregissör.

 3. änglar

  änglar är andeväsen som anses stå mellan gudar och människor.
 4. klimatförändring

  klimatförändring är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.

 5. tilltalad

  tilltalad kallas den person som är misstänkt för ett brott, alltså den person som åklagaren har väckt åtal mot.
 6. åtal

  åtal är att ställa någon till svars för ett brott inför domstol.
 7. charleston

  charleston är en amerikansk sällskapsdans.
 8. medvetslöshet

  medvetslöshet innebär att man inte har någon kontakt med omvärlden.
 9. åtalsunderlåtelse

  åtalsunderlåtelse är åklagarens beslut att inte väcka åtal trots att ett brott har begåtts.
 10. Madonna

  Madonna är en av popmusikens största stjärnor.