1. triangelhandeln

  triangelhandeln är ett ord för handeln över Atlanten under 1600-talet och 1700-talet.
 2. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 3. planekonomi

  planekonomi är ett ekonomiskt system.
 4. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 5. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 6. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år.
 7. högkonjunktur

  högkonjunktur innebär att ekonomin i ett land går bra.
 8. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.
 9. deflation

  deflation innebär att priserna på varor och tjänster sjunker eller att handeln minskar.
 10. marxism

  marxism är en politisk lära med många olika inriktningar.