1. World Wide Web

  World Wide Web är ett världsomspännande nät som består av många miljarder webbsidor. Oftast säger man bara webben, nätet eller internet.

 2. internet

  internet är ett internationellt nätverk som datorer kan utbyta information genom.

 3. WWW

  WWW är förkortning för World Wide Web.
 4. HTML

  HTML är ett märkspråk som används för att beskriva text och annat innehåll på en webbsida.
 5. hypertext

  hypertext är text som innehåller länkar till andra texter.
 6. Världsnaturfonden WWF

  Världsnaturfonden WWF är en internationell och ideell organisation som arbetar för naturvård.
 7. webbplats

  webbplats är ett antal webbsidor som hör ihop eftersom de tillhör samma organisation, företag eller privatperson.
 8. Stanley Kubrick

  Stanley Kubrick var en amerikansk filmregissör.