1. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 2. musik

  musik är en konstform där ljud framställs med rösten eller med hjälp av musikinstrument. 

 3. kamera

  kamera är ett instrument som framställer bilder, fotografier.
 4. digitalisering

  digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator.

 5. funktionshinder

  funktionshinder är något som hindrar eller gör det svårt när en person vill göra något.

 6. fackförening

  fackförening, även kallat fack, är en förening för människor som arbetar på samma arbetsplats eller i samma bransch ( fackförbund).
 7. uniform

  uniform är en klädsel som används av personer inom samma samhällsgrupp, till exempel inom vissa yrken.
 8. karriär

  karriär kallar man en persons utveckling inom till exempel sitt yrke eller sin idrott.
 9. hantverk

  hantverk är ett sätt att framställa varor.
 10. Ellen Key

  Ellen Key var en författare och lärare som kämpade för yttrandefrihet och kvinnans rättigheter.