1. Portugisiska Östafrika

  Portugisiska Östafrika, tidigare benämning på Moçambique.
 2. Tyska Östafrika

  Tyska Östafrika, 1885–1920 område i Östafrika (från 1897 tysk statskoloni), motsvarande dagens Burundi, Rwanda och fastlandsdelen av Tanzania.
 3. Italienska Östafrika

  Italienska Östafrika, sammanfattande benämning, antagen 1936, på det italienska kolonialväldet i östra Afrika (Etiopien, Eritrea och Italienska Somaliland).
 4. Brittiska Östafrika

  Brittiska Östafrika, tidigare brittiska besittningar i östra Afrika.
 5. Östafrikanska utvecklingsbanken

  Östafrikanska utvecklingsbanken, engelska East African Development Bank (EADB), Kampala, regional utvecklingsbank för Rwanda, Kenya, Tanzania och Uganda, inrättad efter tillkomsten av East African Community 1967.
 6. Östafrikanska gravsänkesystemet

  Östafrikanska gravsänkesystemet, annat namn på Östafrikanska riftsystemet.
 7. Östafrikanska riftsystemet

  Östafrikanska riftsystemet, Östafrikanska gravsänkesystemet, Great Rift Valley, system av förkastningar, gravsänkor och horstar som sträcker sig från Afarsänkan i nordöstra Etiopien via Etiopiska riften, Turkanasjön, Magadisjön och Natronsjön vidare söderut mot Malawisjön till Moçambiquekanalen nära Beira.
 8. mullvadsgnagare

  mullvadsgnagare, Bathyergidae, familj marsvinsartade gnagare med åtta arter i Afrika söder om Sahara.
 9. balsaminväxter

  balsaminväxter, Balsaminaceae, tvåhjärtbladig växtfamilj som förekommer i tempererade och tropiska trakter i Europa, Asien, Afrika, Nord- och Mellanamerika.
 10. Africanthropus

  Africanthropus, nu förkastad benämning på några fynd av tidiga människor från Syd- och Östafrika.