1. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket

  Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket, traditionell svensk översättning av Winston Churchills yttrande i underhuset 20 augusti 1940: Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
 2. cyklicitet

  cyklicitet, egenskapen att vara cyklisk.
 3. Idioten

  Idioten, välkänd svensk kastpatiens.
 4. arbetsförmedling

  arbetsförmedling, att hjälpa arbetssökande att få anställning och arbetsgivare att få personal.
 5. sanitär

  sanitär, som har att göra med hygien.
 6. ansvarsförpliktelse

  ansvarsförpliktelse, att en person ansvarar för att vissa förhållanden föreligger eller förelåg vid en viss tidpunkt, t.ex. att en person är solvent och kommer att betala sin skuld.
 7. lathet

  lathet, det att vara lat, lättja.
 8. forst

  forst-, som har att göra med skog.
 9. platt

  platt, färdigbehandlat runt myntämne, klart att präglas.
 10. ansvarsförbindelse

  ansvarsförbindelse, utfästelse av någon att bära det juridiska ansvaret för att ett visst förhållande föreligger eller att en viss händelse kommer att inträffa, t.ex. en borgensförbindelse.