1. äldrevård

  äldrevård, se äldreomsorg.
 2. vårdyrken

  vårdyrken, samlingsbenämning på olika yrken inom hälso- och sjukvården med arbetsuppgifterna hälsoupplysning, förebyggande vård, sjukvårdande uppgifter som undersökningar och behandlingar, omvårdnad och forskning.
 3. kommunalisering

  kommunalisering, överföring av ansvaret för en samhällsangelägenhet från staten till kommuner eller landsting.
 4. Carin Mannheimer

  Mannheimer, Carin, född Jacobson, 1934–2014, författare och regissör; jämför släktartikel Mannheimer.
 5. Sara Beischer

  Beischer, Sara, född Svensson 1983, författare, syster till Martin Svensson.
 6. Vardaga AB

  Vardaga AB, till 2013 Carema Care, företag med verksamhet inom vård och omsorg.
 7. Hans Lindström

  Lindström, Hans, född 1950, skämttecknare.
 8. Getinge AB

  Getinge AB, Göteborg, medicinteknisk koncern.

 9. Danvikshem

  Danvikshem, servicehus för äldrevård med såväl helinackordering som sjukhem för somatiskt, dvs. kroppsligt, långtidssjuka, beläget i Nacka vid inloppet till Stockholm.
 10. kvinnohälsa

  kvinnohälsa, kvinnocentrerade aspekter på hälsa och ohälsa.