1. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 2. älgar

  älgar, de två största arterna i familjen hjortdjur, älg (europeisk älg) och amerikansk älg.
 3. Sör-Älgen

  Sör-Älgen, sjö i västra Västmanland; för belägenhet se landskapskarta Västmanland.
 4. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

 5. ko

  ko, vuxet hondjur av nötkreatur och övriga oxdjur samt älg.
 6. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 7. landskap

  landskap, historisk landsdel som vanligen bygger på en äldre politisk indelning och är grundad på kulturella och geografiska särdrag som många människor identifierar sig med än i dag.
 8. Jämtland

  Jämtland, landskap i Norrland.

 9. graviditet

  graviditet, dräktighet, gestatio, den process hos däggdjurshonor inklusive människan som börjar med befruktning och som avslutas med födelsen ( förlossning). Jämför fosterutveckling.
 10. Gästrikland

  Gästrikland, landskap i södra Norrland.