1. könsstympning

  könsstympning, kvinnlig könsstympning, kvinnlig omskärelse, engelska female genital cutting, ingrepp som i vissa kulturer av sedvänja utförs på flickors yttre könsorgan utan att det finns medicinsk grund.
 2. skamstraff

  skamstraff, offentlig, skymfande bestraffning av en brottsling.
 3. Tore Wretman

  Wretman, Tore, 1916–2003, restaurangman och kokboksförfattare, hovtraktör 1963, fil. hedersdoktor 1986, professors namn 2000.
 4. rara avis

  rara avis, något sällan förekommande.
 5. kanefor

  kanefor , kaneforos, antik grekisk term för en ung, ogift flicka som i religiösa processioner bar korgar eller kärl med heliga föremål.
 6. bröllop

  bröllop, de riter och ceremonier som hålls i samband med ingående av äktenskap.