1. ärtor

  ärtor, se ärter.
 2. ärter

  ärter, Pisum , släkte ärtväxter med fem arter ettåriga örter hemmahörande i medelhavsområdet.
 3. ärt

  ärt, Pisum sativum, art i familjen ärtväxter.

 4. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 5. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.
 6. monokultur

  monokultur, agrart odlingssystem som ensidigt inriktas på ett enda växtslag.
 7. gul ärt

  gul ärt, gul kokärt , typ av trädgårdsärt.
 8. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 9. Mendels lagar

  Mendels lagar, de regler för nedärvningen som Mendel år 1865 formulerade från sina korsningsexperiment med ärter (se genetik) och som kom att bilda grunden för den tidiga ärftlighetsforskningen.
 10. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.