1. Åbo

  Åbo, finska Turku, kommun och residensstad i Egentliga Finland (Västra Finlands län), Finland.

 2. åbo

  åbo, i äldre tid allmän benämning på jordägare som själv bebodde och brukade sin jordegendom.
 3. åbo

  åbo, äldre juridisk term för den som med ärftlig besittningsrätt innehade annans jord.
 4. Åbo stift

  Åbo stift, stift inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka, se Åbo ärkestift.
 5. Åbo Akademi

  Åbo Akademi, svenskspråkigt universitet i Åbo, Finland.
 6. Åbo Underrättelser

  Åbo Underrättelser, finlandssvensk obunden tidning, grundad 1824 i Åbo och 1907 sammanslagen med Åbo Tidning (grundad 1833).
 7. Åbo Morgonblad

  Åbo Morgonblad, finlandssvenskt veckoblad, grundat 1821 i Åbo av Adolph Ivar Arwidsson.
 8. Åbo hovrätt

  Åbo hovrätt, en av Finlands sex hovrätter.
 9. Åbo ärkestift

  Åbo ärkestift, stift, sedan 1817 ärkestift, inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka.
 10. Åbo universitet

  Åbo universitet, finska Turun yliopisto, till 1927 Åbo finska universitet, grundades som privat institution på den finska kulturens dag (Kalevaladagen) 1920 med medel från en folkinsamling som startats efter Finlands självständighetsförklaring 1917.