1. åderhinna

  åderhinna, koroidea, blodrik, tunn hinna i bakre delen av ögongloben som försörjer de yttre delarna av ögats näthinna med syre och näringsämnen.
 2. melanocyt

  melanocyt, cell som bildar melaninpigment.
 3. koroidea

  koroidea, ögats åderhinna, en tunn kärlrik vävnad mellan näthinnan ( retina) och senhinnan ( sklera).
 4. oftalmoftis

  oftalmoftis, ftis, mjukt, hopsjunket och blint öga.
 5. åderhinneinflammation

  åderhinneinflammation, koroidit, inflammation i ögats åderhinna (koroidea).
 6. fluoresceinangiografi

  fluoresceinangiografi, metod för undersökning av blodcirkulationen i ögats näthinna och åderhinna.
 7. dystrofi

  dystrofi, medicinsk term som ursprungligen avsåg verkningarna av förmodad näringsrubbning i en kroppsvävnad men som numera används, i liknande bemärkelse som degeneration, dvs. som benämning på en långsamt fortskridande undergång av vävnad, vanligen en följd av att vävnadsceller dör.