1. öd

  öd, gammalt nordiskt ord som lever kvar i den historiska termen Uppsala öd.
 2. Uppsala öd

  Uppsala öd (av fornsvenska öðer ’rikedom’), benämning på en samling jordegendomar som tillhörde kronan i det medeltida Sverige.
 3. kungsgård

  kungsgård, större gård i svenska kronans ägo.
 4. Husby

  Husby, församling i Västerås stift, Hedemora kommun, Dalarna (Dalarnas län); 3 280 invånare (2016).

 5. husabyar

  husabyar, gårdar med funktion som stödjepunkter för den svenska kungamakten under tidig medeltid.
 6. jordnatur

  jordnatur, jordegendoms i äldre jordeböcker angivna egenskap av krono-, skatte- eller frälseegendom.
 7. Gudhem

  Gudhem, församling i Skara stift, Falköping kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 1 087 invånare (2016).

 8. Gamla Uppsala

  Gamla Uppsala, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 19 091 invånare (2016).

 9. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.