1. Öknebo härad

    Öknebo härad , område i Södermanland, strax sydväst om Södertälje.
  2. Østasiatisk Kompagni A/S

    Østasiatisk Kompagni A/S, egentligen Det Østasiatiske Kompagni A/S, ØK, East Asiatic Co., EAC, sedan 2015 Santa Fe Group, Köpenhamn, länge en av Danmarks största multinationella koncerner inom råvaruutvinning, handel, service, industri och shipping i Sydöstasien, Europa, Australien, Nya Zeeland, Nord- och Sydamerika.
  3. H N Andersen

    Andersen, Hans Niels, 1852–1937, dansk affärsman, statsråd.