1. fetter

  fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller.
 2. virtuell verklighet

  virtuell verklighet, VR, även virtual world, virtual environment, datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera.

 3. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 4. rörelsemängd

  rörelsemängd, inom mekaniken en vektorstorhet ( p) som definieras som produkten av en kropps massa och hastighet ( p =  m v).
 5. DDT

  DDT, 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan, vitt, kristallint ämne, som är praktiskt taget olösligt i vatten men lättlösligt i de flesta organiska lösningsmedel.
 6. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 7. legering

  legering, material med metalliska egenskaper bestående av två eller flera grundämnen ( legeringskomponenter), varav minst ett är metall.
 8. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 9. regeringen

  regeringen, Sveriges högsta verkställande myndighet, kollektivet av statsråd under statsministerns ledning.

 10. Stockholmssyndromet

  Stockholmssyndromet, Norrmalmstorgssyndromet, att personer som tas som gisslan sympatiserar med eller identifierar sig med förövarna.