1. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 2. Sommar i P1

  Sommar i P1, program i Sveriges Radio, startat 1959 som Sommar på initiativ av dåvarande underhållningschefen Tage Danielsson, där inbjudna programvärdar pratar om fritt valda ämnen och spelar sin favoritmusik.

 3. Boston Tea Party

  Boston Tea Party kallas ett intermezzo 16 december 1773, då nordamerikanska kolonister i skydd av mörkret och förklädda till indianer bordade ett brittiskt fartyg i Bostons hamn och kastade dess last av te överbord.

 4. integration

  integration, integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process.

 5. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.
 6. potatis

  potatis, Solanum tuberosum, art i familjen potatisväxter.
 7. pandemi

  pandemi, epidemi, vanligen av infektionssjukdom, som sprids över världsdelar.

 8. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 9. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 10. urfolk

  urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.