1. vattenbalans

  vattenbalans, vätskebalans, för en organism skillnaden mellan å ena sidan upptaget och bildat vatten, å andra sidan avgivet och förbrukat vatten.
 2. Namibia

  Namibia, stat i sydvästra Afrika.

 3. Sudan

  Sudan, stat i nordöstra Afrika.

 4. värmeresistens

  värmeresistens, hos organismer förmåga att uthärda hög temperatur.
 5. Uzbekistan

  Uzbekistan, stat i Centralasien.

 6. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 7. Sydsudan

  Sydsudan, stat i mellersta Afrika.