1. örlogsfartyg

  örlogsfartyg, krigsfartyg, örlogsman, fartyg konstruerat för militära ändamål och ingående i en stats väpnade styrkor.
 2. aviso

  aviso, avisofartyg, lättbestyckat snabbt örlogsfartyg för spanings- och rapporttjänst.
 3. durk

  durk, utrymme i ett örlogsfartyg, avsett för förvaring av ammunition och andra explosiva varor.
 4. kvästlave

  kvästlave , på de seglande örlogsfartygen ett rum nere i fartyget, där de sårade (”kvästa”) omhändertogs.
 5. jagare

  jagare, ett medelstort, snabbt och allsidigt användbart örlogsfartyg med huvudinriktning på offensiva uppgifter.
 6. appell

  appell, honnör som avges i örlogsfartyg då därtill berättigad person embarkerar eller debarkerar.
 7. hängmatta

  hängmatta, anordning för vila eller sömn bestående av ett tygstycke eller grovt nätverk som hängs upp i båda ändarna.

 8. korvett

  korvett, örlogsfartyg med 500–1 500 tons deplacement, främst avsett för ubåtsjakt.
 9. treroddare

  treroddare, antikt örlogsfartyg, se trier.
 10. gunrum

  gunrum, ursprungligen (på de seglande örlogsfartygens tid, t.ex. på linjeskeppen) kanonrummet akteröver på huvuddäck, som samtidigt var artilleriofficerarnas mäss.