1. Ostindiska övärlden

  Ostindiska övärlden, ögrupperna mellan Sydöstasiatiska halvön (Bortre Indien), Kina, Nya Guinea och Australien, dvs.
 2. bugineser

  bugineser, bugi, muslimsk folkgrupp på ön Sulawesi, Indonesien; antal: 5 miljoner (2000).
 3. Ostindien

  Ostindien, oprecist geografiskt begrepp som vid olika tidpunkter omfattat Syd- och Sydöstasien, Sydöstasien eller den syd­öst­asiatiska övärlden – i modern tid snarast det sistnämnda.
 4. arkipelag

  arkipelag, vidsträckt ögrupp eller örikt hav, t.ex. Egeiska havets övärld (som ursprungligen avsågs).
 5. gambir

  gambir, Uncaria gambir, art i familjen mårväxter.
 6. Sydöstasien

  Sydöstasien, Sydostasien, region i sydöstra Asien.
 7. Northwest Territories

  Northwest Territories, territorium i Canada; 1,2 miljoner km2, 44 500 invånare (2018), varav knappt hälften är inuiter och indianer.

 8. Axel Heibergön

  Axel Heibergön, engelska Axel Heiberg Island, bergig ö med glaciärer och fjordar i Canadas arktiska övärld, väster om Ellesmereön; 43 000 km 2.
 9. Eric Lundqvist

  Lundqvist, Eric, 1902–78, jägmästare och författare, professor i skogsvetenskap vid universitetet i Jakarta.
 10. käkiglar

  käkiglar, Gnathobdellida , ordning iglar som i Sverige omfattar två arter, medicinsk blodigel och hästigel.