1. Stina Wirsén

  Wirsén, Stina, född 15 juni 1968, illustratör och konstnär.
 2. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 3. skyttegrav

  skyttegrav, äldre benämning på skyttevärn, dvs. ett slags befästning, öppen eller täckt, avsedd att användas som eldställning och skyddsställning (se stridsvärn) med förbindelsevärn.
 4. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 5. blindpatron

  blindpatron, övningspatron till gevärskalibriga vapen eller kanoner.