1. satanism

  satanism, ursprungligen dyrkan av djävulen och det onda.
 2. karma

  karma, även karman; pali kamma, centralt begrepp i indiska religioner, såväl i hinduism som i jainism och buddhism för inte bara handlingen utan även resultatet av handlingen.
 3. industri

  industri, i vid bemärkelse ’framställning av produkter genom förädling av råvaror’.
 4. germanska språk

  germanska språk, den mest utbredda grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 5. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 6. essentialism

  essentialism, inom metafysiken uppfattningen att somliga av objektens egenskaper är essentiella (väsentliga) för objekten, medan andra egenskaper är tillfälliga.
 7. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 8. motivation

  motivation, psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.
 9. pepparkaka

  pepparkaka, brun, kryddstark kaka som ursprungligen innehöll peppar, vilket berodde dels på medeltidens förkärlek för kryddor över huvud taget, dels på kryddornas medicinska användning.
 10. åtal

  åtal, talan i brottmål om ansvar för brott.