1. summus episcopus

  summus episcopus, fursten som kyrkans överhuvud då den biskopliga jurisdiktionen efter reformationen överfördes på fursten i de tyska evangeliska landskyrkorna.
 2. suprematiakten

  suprematiakten , engelska Act of Supremacy, officiell proklamation att den engelske monarken var den engelska kyrkans överhuvud, kungjord 1534 och 1559 som led i kampen mot påvekyrkan.
 3. mobad

  mobad, egentligen magiernas mästare, dvs. det zoroastriska prästerskapets överhuvud, men även benämning på en kategori av zoroastriska präster (jämför magier).
 4. Exchequer

  Exchequer, the Exchequer, officiell benämning på det medeltida Englands första egentliga ämbetsverk, den kungliga ränte- och räkenskapskammaren.
 5. Sanusiya-orden

  Sanusiya-orden, arabiska Śanūsīya, reformrörelse och brödraskap inom islam, främst i Nordafrika.
 6. Qadiriya-orden

  Qadiriya-orden, arabiska qādirīya, islamisk orden eller fromhetsriktning med egna riter, uppkallad efter Abd al-Qadir al-Jilani, begravd i Bagdad; gravens väktare räknas som ordens överhuvud.
 7. Gustav Axel Jaederholm

  Jaederholm, Gustav Axel, 1882–1936, psykolog och pedagog, professor i filosofi och pedagogik vid Göteborgs högskola från 1919.
 8. Mattathias

  Mattathias, Mattatias, död ca 166 f.Kr., judisk präst och revoltledare, överhuvud för den familj som kallats mackabéer.
 9. Pimen

  Pimen (borgerligt efternamn Izvekov), 1910–90, rysk kyrkoman, prästvigd 1930, biskop 1957–70, patriark av Moskva och överhuvud för den ryska ortodoxa kyrkan från 1970.
 10. Maharishi Mahesh Yogi

  Maharishi Mahesh Yogi, egentligen Mahesh Prasad Varma, 1911–2008, grundare av rörelsen transcendental meditation (TM).