1. A-lag

  A-lag, lag numro ett, främsta (klubb- eller lands)lag; i överförd användning ironiskt om socialt utslagna människor.
 2. effektiv massa

  effektiv massa, storhet inom kondenserade materiens fysik: den massa som skall tillordnas en elektron i en kristall för att dess acceleration i ett yttre fält skall ges direkt av Newtons 2:a lag.
 3. Carl-Elis ”Nalle” Halldén

  Halldén, Carl-Elis (”Nalle”), 1906–82, fotbollsledare.

 4. Ronnie Hellström

  Hellström, Ronnie, född 1949, fotbollsspelare (målvakt).
 5. Olle Sääw

  Sääw, Olle, 1928–2015, bandy- och fotbollsspelare i Örebro SK.
 6. boolesk algebra

  boolesk algebra, abstrakt algebraisk struktur inom matematiken, med tillämpningar inom bl.a. logik och datalogi.
 7. absorptivitet

  absorptivitet, molär absorptivitet, mått på ett ämnes förmåga att absorbera ljus eller annan strålning.
 8. ATP

  ATP, allmän tilläggspension, tidigare en del av den allmänna pensionen.
 9. distributiv lag

  distributiv lag, ett samband mellan två matematiska operationer av typen a( b+c)= ab+ac.
 10. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.