1. förstärkare

  förstärkare, apparat som med ökad intensitet och i någon bemärkelse troget kan återge akustiska, elektriska, mekaniska eller andra förlopp; nedan behandlas väsentligen elektroniska förstärkare, vilka är de som vanligen avses.
 2. Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, fram till 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner. 

 3. Utbildningsradion

  Utbildningsradion, egentligen Sveriges Utbildningsradio AB, UR, företag för produktion av utbildningsprogram i radio och TV.
 4. läkemedelsindustri

  läkemedelsindustri, gren inom kemiska industri som tillverkar läkemedel.
 5. kimrök

  kimrök, kol i finfördelad form erhållen genom ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 6. sprängkapsel

  sprängkapsel, sprängpatron, don som används för att få en sprängladdning att detonera.
 7. Bonniers

  Bonniers, egentligen Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm, bokförlag grundat 1837 av den då 17-årige Albert Bonnier.
 8. pappersmasse- och pappersindustri

  pappersmasse- och pappersindustri, de delar av skogsindustrin som tillverkar pappersmassa och papper av olika kvaliteter.
 9. BAE Systems plc

  BAE Systems plc, tidigare British Aerospace, Farnborough, brittisk industrikoncern med tillverkning av civila och militära flygplan samt vapen och vapensystem.
 10. starkströmskabel

  starkströmskabel, kraftkabel, inom elektrotekniken en isolerad elledning för överföring och distribution av el.