1. agnosticism

  agnosticism, åsikten att vi inte vet om Gud finns eller ej; eller, mera allmänt, skepsis inför möjligheten att få svar på ”de eviga frågorna”.
 2. agnostiker

  agnostiker, person vars åskådning kan kallas agnosticism.
 3. Gud

  Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner och trosföreställningar.
 4. Paul Claudel

  Claudel, Paul, född 6 augusti 1868, död 23 februari 1955, fransk diplomat och författare, 1946 invald i Franska akademien; bror till Camille Claudel.
 5. ateism

  ateism, åsikten att det inte finns någon gud.