1. akrylat

  akrylat, samlingsnamn på polymerer och oligomerer framställda från akrylsyraestrar.
 2. akryl

  akryl, syntetfiber innehållande minst 85 % polyakrylnitril.
 3. Acrilan

  Acrilan ®, handelsnamn på en syntetfiber av akryl.
 4. Dralon

  Dralon ®, märkesnamn för akrylfiber, tillverkad av Bayer AG, Tyskland.
 5. modakryl

  modakryl, sampolymer syntetfiber, bestående av 50–85 viktprocent polyakrylnitril.
 6. polyakrylnitril

  polyakrylnitril, PAN , polymer som är huvudkomponent i akryl- och modakrylfiber.
 7. emulsionsfärg

  emulsionsfärg, färg där bindemedlet är emulgerat i vatten.
 8. textilfärgning

  textilfärgning, behandling som syftar till att ge textila material och produkter önskad färgnyans på ett så hållbart sätt att den bibehålls under produktens livslängd.
 9. Staffan Nilsson

  Nilsson, Staffan, född 1949, silversmed.
 10. syntetfiber

  syntetfiber, konstfiber framställd av syntetiskt tillverkade organiska polymerer, vanligen med oljeprodukter som utgångsmaterial.