1. akut

  akut, häftig, hastig, plötslig.
 2. akut buk

  akut buk, läkarens benämning på tillstånd med akut insättande buksmärta där diagnosen ännu inte fastställts.
 3. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 4. akut-p-piller

  akut-p-piller, APP, ”dagen efter-piller”, hormonpreparat avsett för tillfälligt befruktningsförhindrande (antikonceptionellt) bruk.

 5. Olof Thörnell

  Thörnell, Olof, 1877–1977, militär, general 1940, överbefälhavare 1939–44.
 6. nödbostad

  nödbostad, provisorisk bostad som av en myndighet eller organisation ställs till flyktingars, nödlidandes, arbetsoförmögnas eller tillfälligt hemlösas förfogande, t.ex. under krig eller efter större bränder eller naturkatastrofer.

 7. baseboll

  baseboll, amerikanskt slagbollspel, besläktat med bl.a. brännboll, softboll och det finska spelet boboll.
 8. sal

  sal, SAL, svår akut luftvägsinfektion ( svår akut lunginflammation), se sars.
 9. delirium acutum

  delirium acutum, detsamma som akut letal katatoni.
 10. ALL

  ALL, förkortning för akut lymfatisk leukemi.