1. Allah

  Allah är det allmänna arabiska ordet för ”Den Ende Guden”, också brukat av arabisktalande kristna och judar.
 2. Mina Abd Allah

  Mina Abd Allah, stad i östra Kuwait; för belägenhet se landskarta Kuwait.
 3. Abd Allah

  Abd Allah ( ˙Abd Allāh ibn Muḥammad at-Ta˙īūishī), vanligen kallad Abdullahi, 1846–99, politisk och religiös ledare i Sudan.
 4. Shah Wali Allah

  Wali Allah, Shah, Shāh Walī Allāh (även Ullāh), född 1702 eller 1703, död 1762, inflytelserik islamisk teolog och författare, född i Delhi, Indien.
 5. Abd Allah ad-Darimi

  ad-Darimi, Abd Allah, ˙Abd Allāh ad-Dārimī , 797–869, islamisk teolog, som under resor i Irak, Syrien och Egypten lärde känna ett stort antal traditioner om Muhammed.
 6. Abd Allah ibn az-Zubayr

  Abd Allah ibn az-Zubayr ( ˙Abd Allāh ibn az-Zubayr), 624–92, ledare för en revolution mot den islamiska umayyaddynastin.
 7. al-Hakim bi-Amr Allah

  al-Hakim bi-Amr Allah ( al-Ḥākim bi-Amr Allāh), 985–1021, från 996 kalif inom den shiitiska fatimiddynastin i Egypten.
 8. Abd Allah Ibn al-Muqaffa

  Ibn al-Muqaffa, Abd Allah ( ˙Abd Allāh ibn al-Muqaffa˙; ursprungligen Rōzbih), ca 720–ca 756, arabisk författare och översättare av persiskt ursprung.
 9. Abd ar-Rahman ibn Abd Allah

  Abd ar-Rahman ibn Abd Allah ( ˙Abd ar-Raḥmān ibn ˙Abd Allāh al-Ghāfiqī), död 732, islamisk styresman i Andalusien 730–32.
 10. Abu Abd Allah Muhammad al- Idrisi

  Idrisi, Abu Abd Allah Muhammad al-, Abū ˙Abd Allāh Muḥammad al-Idrīsī, 1100–66, arabisk geograf och kartograf.