1. allierad

  allierad, bundsförvant.
 2. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 3. Margaret Bourke-White

  Bourke-White, Margaret, 1904–71, amerikansk fotograf.
 4. Anders Dahlström

  Dahlström, Carl Andreas ( Anders), 1806–69, målare och litograf.
 5. Monte Cassino

  Monte Cassino, Montecassino, benediktinernas moderkloster, beläget på ett berg invid Cassino i Mellanitalien.
 6. fortsättningskriget

  fortsättningskriget, gängse benämning på kriget mellan Finland och Sovjetunionen juni 1941–september 1944.
 7. Kuwaitkriget

  Kuwaitkriget, väpnad konflikt 1990–91 angående överhögheten över Kuwait mellan en koalition av 29 stater, stödd av FN (FN-alliansen) och Irak.
 8. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 9. Bergen-Belsen

  Bergen-Belsen, Belsen, plats för tyskt koncentrationsläger under andra världskriget, beläget ca 20 km nordväst om Celle i Niedersachsen, Tyskland.
 10. Katyn

  Katyn, skogsområde väster om Smolensk i Ryska federationen, platsen för sovjetisk massavrättning av polska officerare 1940.