1. avgångsbidrag

  avgångsbidrag, AGB, ersättning från AGB-försäkringen.
 2. AGB

  AGB, förkortning för avgångsbidrag.
 3. avgångsvederlag

  avgångsvederlag, ersättning till arbetstagare vid uppsägning, vanligtvis i samband med företagsnedläggning eller driftsinskränkning.
 4. AFA Försäkring

  AFA Försäkring, samlingsnamn för den gemensamma organisationen för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring.