1. Abbeville

  Abbeville, stad i Hauts-de-France, norra Frankrike.

 2. abbevillien

  abbevillien arkeologisk kultur, tillhörande Frankrikes äldre paleolitikum och benämnd efter en boplats vid Abbeville.
 3. Jacques Boucher de Perthes

  Boucher de Perthes, Jacques, 1788–1868, fransk fornforskare.
 4. Rose Bertin

  Bertin, Marie Jeanne ( Rose), 1744–1813, fransk sömmerska.
 5. boulonnais

  boulonnais, tung kallblodshäst från nordvästra Frankrike.
 6. arkeologi

  arkeologi, vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av materiella lämningar efter mänskligt liv.
 7. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 8. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.