1. Joseph Addison

  Addison, Joseph, 1672–1719, brittisk författare.
 2. Addisons sjukdom

  Addisons sjukdom, tillstånd med bristande funktion i binjurebarken, binjurebarkinsufficiens; beskrevs ursprungligen 1855 av den brittiska läkaren Thomas Addison ( 1793–1860).
 3. Then swänska Argus

  Then swänska Argus, tidning utgiven i Stockholm av Olof von Dalin 1732–34.
 4. substitutionsterapi

  substitutionsterapi, ersättningsbehandling vid brist på ett visst hormon, t.ex. behandling med tyroxin vid hypotyreos, kortisol vid Addisons sjukdom, testosteron vid manlig hypogonadism och insulin vid diabetes mellitus.
 5. Tatler

  Tatler, egentligen The Tatler, brittisk essätidskrift som började utges av Richard Steele i april 1709.
 6. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 7. binjurebarkinsufficiens

  binjurebarkinsufficiens, Addisons sjukdom, tillstånd med bristande bildning av hormoner (kortikosteroider) i binjurebarken.
 8. Spectator

  Spectator, daglig tidskrift, redigerad av Richard Steele och Joseph Addison, som utkom 1711–12 och 1714.
 9. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 10. kritik

  kritik, ett i massmedier utvecklat sätt att beskriva, tolka och värdera konstverk.