1. Anders

  Anders, mansnamn, en försvenskning av Andreas.
 2. Anders Andersö

  Andersö, Anders, tecknare, se Tecknar-Anders.
 3. Anders Ek

  Ek, Anders, 1916–79, skådespelare; jämför släktartikel Ek.
 4. Anders Ygeman

  Ygeman, Anders, född 1970, politiker (socialdemokrat), riksdagsledamot sedan 1995, inrikesminister 2014–17, energi- och digitaliseringsminister sedan 2019.

 5. Anders Bergcrantz

  Bergcrantz, Anders, född 1961, jazzmusiker (trumpetare).

 6. Anders Södergren

  Södergren, Anders, född 1977, skidåkare.

 7. Anders Hillborg

  Hillborg, Anders, född 1954, tonsättare.
 8. Anders Nilsson

  Nilsson, Anders, född 1954, tonsättare.
 9. Anders Olsson

  Olsson, Anders, född 1949, litteraturkritiker och författare, ledamot av Svenska Akademien sedan 2008, ständig sekreterare sedan 2019 (tillförordnad från 2018).

 10. Anders Kompass

  Kompass, Anders, född 1955, ämbetsman, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) 1999–2016, sedan 2017 ambassadör i Guatemala.